Slata Roschal „153 Formen des Nichtseins“

Slata Roschal: 153 Formen des Nichtseins